impact-fysiotherapie

In de fysiotherapie is de fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in fysiotherapie. Dat zijn zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en, steeds vaker, op de bedrijfsvloer.